Po roku sme si opäť pripomenuli výnimočný Deň pí. Tak ako je tradíciou základ osláv tvorila Pie competition podporená aktivitami a súťažami počas celého dňa. Celkové poradie tried je nasledovné: 1. miesto — 3.B, 2. miesto — 3.C a tretie miesto — 2.A. Blahoželáme!

Fotogaléria — Oslava Dňa pí