Milí Šrobárčania,

dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2022 o 9.00 hod. na školskom dvore Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

Harmonogram na prvý týždeň:

(pondelok)

 • 8:00 — príchod žiakov prvého ročníka do školy
 • 8:45 — príchod žiakov druhého až štvrtého ročníka do školy
 • 9:00 — slávnostné otvorenie školského roka
 • 10:00 – 10:45 — triednická hodina

Školská jedáleň v tento deň nevydáva obedy.

(utorok)

 • 1. ročník — triednické hodiny: 1. – 5. vyučovacia hodina
 • 2. ročník — triednické hodiny: 1. – 4. vyučovacia hodina
 • 3. ročník — triednické hodiny: 2. – 5. vyučovacia hodina
 • 4. ročník — triednické hodiny: 3. – 6. vyučovacia hodina
 • Preberanie učebníc — 1. ročník:
  • 1.A — 1. vyučovacia hodina,
  • 1.B — 2. vyučovacia hodina,
  • 1.C — 3. vyučovacia hodina,
  • 1.D — 4. vyučovacia hodina,
  • 1.E — 5. vyučovacia hodina.

Vydávanie obedov bude podľa harmonogramu, ktorý zašleme prostredníctvom EduPage.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 7. septembra 2022 (streda).