Organizácia začiatku školského roka 2018/2019

Milí žiaci,
dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční 3. septembra 2018 o 9:00 hod. na školskom dvore Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach.

Harmonogram začiatku školského roka →