Vážení rodičia,

ďakujeme pekne všetkým za dnešnú účasť vo voľbách do rady školy z rodičov žiakov školy. Vzhľadom na to, že sa dnes volieb nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy určila termín opakovanej voľby na štvrtok 22.10.2020 od 15.30 h. do 17.30 h. na veľkom školskom dvore (vstup z Kuzmányho ulice). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu Vás prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero.

Chceme Vás požiadať o Vašu účasť vo voľbách, aby zloženie rady školy zodpovedalo prejavu vôle väčšiny rodičov. Vopred ďakujeme.