Na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku našu školu úspešne reprezentovali v kategórii 2A Nathaniel Kňazovický (3. miesto), v kategórii 2B Jana Saksunová (7. miesto) a v kategórii 2C2 Mária Badidová (4. miesto). V kategórii 2C1 postupuje Olívia Jánošíková zo školského kola priamo na krajské kolo.

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!