Šťastný nový rok 2023

Milí Šrobárčania,

do nového roka 2023 Vám prajeme pevné zdravie, rodinné šťastie, úspechy v živote a osobnú pohodu.