Srdečne vítame všetkých našich stravníkov v novom školskom roku 2018/2019. Prajeme Vám veľa zdravia i šťastia a hlavne mnoho úspechov v osobnom, pracovnom aj tom študijnom živote.

Informácie o výdaji obedov

 • Dňa (pondelok) Vás poprosíme o prihlásenie na obedy (na obedy sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu školského roka).
 • Od (utorok) varíme a obedy podávame od 11:30 do 13:30 hod.
 • Dňa (streda) sa obedy podávajú od 11:30 do 13:30 hod.
 • Od sa obedy podávajú v riadnom režime od 12:00 do 14:40 hod.

Stravné za mesiac september 2018

Plná suma na mesiac september 2018 je: 22,61 € + 3,00 € réžia
Mesiac september 2018 má 19 stravných dní.

Prosíme, aby stravné za mesiac september 2018 bolo vyplatené do 10.09.2018.
Nezaplatené stravné za predchádzajúce mesiace je pripočítané v šeku za mesiac september 2018.

Novinky v školskej jedálni od školského roku 2018/2019

Na mesiac september 2018 — žiaci dostanú ešte šek na stravné.
Po doplnení emailových adries budú poštové poukazy na mesiac október zasielané emailom stravné vyplácať vždy do 10. v mesiaci.

Elektronické odhlasovanie

Prihlasovacie údaje budú zasielané e-mailom zákonnému zástupcovi, nad 18 rokov — žiakom (po doplnení e-mailových adries).

 1. Na www.srobarka.sk v kategórii Informácie — vybrať jedálny lístok.
 2. Vpravo hore sa prihlásiť — heslo je možné zmeniť.
 3. Stravníkovi sa každý deň zobrazí zaškrtnutý štvorček, ktorý znamená prihlásený obed.
 4. Kliknutím na štvorček sa obed odhlási.

Upozornenia a informácie

 • Odhlásiť stravu je možné deň dopredu do 14:30 hod.
 • Obed, ktorý sa nedá odhlásiť je možné prvý deň odobrať do svojho obedára v čase od 12:00 do 14:40 hod. (za hygienu obedára je zodpovedný stravník).
  Ostatné dni neprítomnosti je potrebné odhlásiť.
 • Neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje.
 • V jedálnom lístku vpravo hore je možné stiahnuť aplikáciu pre Android.
 • Odhlásenie sa e-mailom nie je akceptované.

Počas mesiaca september je možné odhlasovanie z obedov aj telefonicky.

Tešíme sa na Vás a na Vašu spokojnosť s našou prácou.

Viac informácií na nástenke Školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice →