Pomôžme spolu Ukrajine

My podpísaní pedagogickí a odborní zamestnanci Gymnázia, Šrobárova 1, Košice, vyjadrujeme solidaritu s obyvateľmi nezávislej a suverénnej Ukrajiny. Sme proti agresii, ktorá ohrozuje životy nevinných ľudí na Ukrajine a pokúša sa o destabilizáciu mieru.

NO WAR, PLEASE.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.