Prvé výročie ruskej invázie na Ukrajinu bolo smutným míľnikom. Vojna si tu už vyžiadala tisíce ľudských životov, spôsobila nevýslovnú skazu, vyhnala z domu milióny ľudí a viedla k neprípustnému porušovaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Situácia mnohých ľudí na Ukrajine je naďalej zúfalá.

Dosah tejto vojny pociťujeme ďaleko za hranicami Ukrajiny. Do susedných krajín utieklo takmer 8 miliónov ľudí. Mnohí zostali na Slovensku a na diaľku pomáhajú vojnou zmietanej domovine.

Aj na Šrobárke sa medzi nami ocitli mladí ľudia z Ukrajiny, ktorí sa postupne začleňovali do života našej školy. Krúžok Vtedy na Šrobárke Vám prináša ich príbeh.

Film bol natočený na jar 2022 a bol súťažným príspevkom na This Human World Festival.

Video — No war please! – This Human World Festival