Pod týmto názvom sa nieslo multimediálne divadelno-výchovné predstavenie, ktorého sa zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka dňa 1. júna 2023.

Témami predstavenia boli: šikanovanie — objasnenie pojmov: agresor, obeť, svedok, rasizmus, sociálna nerovnosť, fyzické násilie.

Ťažiskovou témou bola problematika šikanovania v školách, ktorú herci pútavým spôsobom stvárnili prostredníctvom štyroch scénok zameraných na predsudky, násilie, sociálnu nerovnosť. Zaujímavým spestrením boli aj videoukážky známych youtuberov, ktorí sa v živote taktiež stretli so šikanou. Boli zároveň aj odkazom pre žiakov, aby sa „nedali“ a hovorili o tejto veľmi závažnej a aktuálnej problematike. Keďže sú pre mladých ľudí vzormi, veríme, že svojimi výpoveďami zapôsobili na žiakov. Tiež dúfame, že zároveň to obete podnieti k tomu, aby sa nebáli a otvorene rozprávali o probléme šikanovania.

Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR.

Na záver nám bol odovzdaný certifikát symbolizujúci náš prísľub šíriť posolstvo predstavenia.

Fotogaléria — Nedaj sa! … hovor o tom!