Dňa 20. septembra 2022 na Šrobárku zavítala vzácna návšteva z budapeštianskeho Gymnázia Szerba Antala.

Maďarských pedagógov a študentov k nám prilákala budova našej školy, ktorá má na pohľad veľa spoločného s budovou ich gymnázia. Projektantom oboch stavieb bol totiž budapeštiansky architekt Gyula Pártos — predstaviteľ tzv. maďarskej secesie, ktorý úzko spolupracoval s Ödönom Lechnerom, tvorcom maďarského národného špecifika tohto slohu.

Naši zahraniční priatelia prejavili veľký záujem nielen o našu budovu, ale aj o život a prácu našich študentov a pedagógov. Po krátkej besede v aule pokračovali v prehliadke interiéru gymnázia — na chodbách ich upútali historické tablá, navštívili odborné učebne, ateliér, zmodernizované laboratóriá, zborovňu i čerstvo zrekonštruované triedy. Ich pozornosť si získali aj priestory školského dvora s novým multifunkčným ihriskom i oddychovými zónami. Bodkou za prehliadkou našej školy bol pre všetkých našich vzácnych hostí chutný obed v našej školskej jedálni.

Táto milá návšteva nás potešila a bola príjemným osviežením v toku všedných dní. A naša 130-ročná Šrobárka je dôkazom toho, že umenie nepozná hranice a stále ľudí spája.

Fotogaléria — Návšteva z budapeštianskeho Gymnázia Szerba Antala