Počas dvoch týždňov v a v sa žiačka 3.D Ema Lola Škombárová zúčastnila dvoch biologických exkurzií organizovaných V4. Týždeň v Českej republike bol strávený pozorovaním mnohých druhov bezstavovcov, vtákov a krás Čiech a Moravy. Spoznala ambicióznych rovesníkov, s ktorými sa stretla o niekoľko týždňov v Poľsku. Tam navštívili aj Baltské more, močiare a upevnili svoje priateľstvá.

Fotogaléria — Biologické exkurzie (organizované V4)