Dňa 17. mája 2023 sa na Šrobárke konala beseda, ktorou sme si pripomenuli rozpad Československej federácie a následný vznik dvoch štátov — Česka a Slovenska. Pozvanie na besedu prijala pani profesorka Marcela Gbúrová, ktorá v súčasnosti pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, no počas 90-tych rokov 20. st. pôsobila aj ako poslankyňa Národnej rady SR. Druhým vzácnym hosťom bol významný slovenský historik profesor Štefan Šutaj z Katedry histórie FF UPJŠ.

Vďaka hosťom, ale aj aktivite študentov sa podarilo rozprúdiť zaujímavú medziodborovú diskusiu, v ktorej sa študenti mohli, okrem iného, dozvedieť viac o histórii vzťahov Česka a Slovenska, okolnostiach vzniku samostatnej SR či informácie zo zákulisia fungovania parlamentu a práce poslancov.

Hosťom veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé rozprávanie a už teraz sa tešíme na ďalšie zorganizované diskusie.