Tomáš Sedlák z 2.C (7. miesto), Šimon Sobek z 1.C (19. miesto) a ďalší finalisti, ktorí prešli dvoma kolami, v ktorých súťažilo 850 žiakov SŠ a ZŠ, si zmerali sily vo finále súťaže. Toto sa konalo v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Svoje schopnosti si preverili v kritickom myslení a počítačových schopnostiach.

Logické úlohy, excel a programovanie boli kombináciou, ktorá mala dokázať to, že mladí sa na počítačoch nielen hrajú, ale vedia na nich aj reálne pracovať.