Maturitná skúška 2019

Milí štvrtáci, na stránke Maturita 2019, sa aktualizovali informácie pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS). Preštudujte si ich pozorne. Dozviete sa z nich všetko o časovom harmonograme, hodnotení, vypĺňaní hárkov a podobne. Maturantom držíme palce!

Prehľadný priebeh maturitnej skúšky →