Do života ľudí v núdzi, seniorov, opustených a chorých detí, ľudí a zvierat bez domova vstupuje naša škola každý rok prostredníctvom predvianočného Dňa Šrobárky. Ten je príležitosťou symbolicky sa srdcom dotknúť utrpenia a samoty a preukázať lásku a starostlivosť o druhých. Naši žiaci sa venujú v tento deň tým, ktorí sa cítia bezmocní a opustení. Prinášajú im nádej, podporu a povzbudenie.

Konanie dobra je súčasťou Šrobárčana. Veríme, že každý z nás môže zmeniť svet a zapájaním všetkých žiakov do charitatívnej práce sa to aj podarí.

Naši žiaci v rámci Dňa Šrobárky navštívili tieto zariadenia a podujatia:

  • Útulok Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske
  • Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves
  • Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša
  • OZ Útočište
  • Zariadenie pre seniorov Jeseň
  • Mikulášsky charitatívny beh 2023
  • MČ Košice — Juh — predvianočná kapustnica pre ľudí bez domova
  • Oddelenie detskej onkológie a hematológie, DFN
  • Špeciálna materská škôlka, Ľudová ulica
  • Dorka, n.o.
Fotogaléria — Deň dobročinnosti

Fotogaléria — Charitatívna zbierka Šrobárska tehla