Literárno-historická exkurzia do Revúcej, Betliara a Mauzólea Andrássyovcov

V piatok 26. októbra 2018 sa žiaci 2.B triedy zúčastnia literárno-historickej exkurzie do Revúcej (Prvé slovenské gymnázium), Betliara (kaštieľ) a krásnohorského Mauzólea (rodinná hrobka Andrássyovcov).

Zraz účastníkov je o 7:30 hod. pred budovou Gymnázia na Šrobárovej ul. 1 v Košiciach a predpokladaný príchod na to isté miesto je okolo 15:30 hod.

Finančné výdavky sú 13 € na cestu a vstup do Prvého slovenského gymnázia a 6 € na vstup do kaštieľa a Mauzólea. Stravu si zabezpečuje každý sám. Žiaci boli poučení, že počas exkurzie platí Vnútorný poriadok školy pre žiakov.