Žiacka školská rada sa v spolupráci s vedením školy rozhodla zorganizovať letný zber papiera. Zberateľská horúčka vypukne v dňoch od 3. do 7. júna 2019. Kontajner bude pristavený na veľkom školskom dvore a papier sa bude preberať vždy ráno od 7:00 do 8:00 a poobede od 14:15 do 15:00 hod. Môžete priniesť noviny, časopisy, letáky, staré knihy… Balíky je potrebné zviazať špagátom.

Papier separujeme aj v každej kmeňovej triede a touto cestou Vás prosíme, aby ste papier v týchto triedach hádzali do koša, ktorý je na to určený. Za každých 20 kg môžete opäť získať environmentálnu jednotku a trieda, ktorá prinesie viac ako 1000 kg, získa deň voľna. Dúfame, že sa nám s Vašou pomocou opäť podarí naplniť kontajner. Peniaze, ktoré škola touto aktivitou získa, budú použité Žiackou školskou radou na organizáciu rôznych akcií pre všetkých žiakov školy (Noc na Šrobárke, Mikuláš, plesy).

Dokážme ostatným, že Šrobárka je dobrá škola s rozumnými mladými ľuďmi, ktorí vedia, čo je správne. A preto sa aktívne zapojme do tejto výzvy a vyzbierajme čo najviac.

Čo myslíte? Ktorej triede sa podarí pokoriť hranicu 1000 kg?