Dňa 17. marca 2021 sa konalo 2. kolo online vedomostnej medziškolskej ligy pod záštitou Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, ktorá je organizovaná prostredníctvom Kvizuj.sk.

Z našej školy sa zúčastnilo 6 súťažných tímov, tvorených členmi z každého ročníka. Žiaci mali možnosť porovnať si všeobecné vedomosti z rôznych odvetví so žiakmi z celého Slovenska.

Náš tím Šrobárske hlavičky v zložení: Lucia Michaleková a Ema Marcinčinová (2.A), Štefan Lisik a Emanuel Kňazovický (3.D) a Marek Mazák a Daniela Kisidaiová (4.A) sa umiestnil na úžasnom 1. mieste!

Štefan Lisik (3.D) taktiež obsadil skvelé 1. miesto ako jednotlivec a Daniela Kisidaiová (4.A) sa umiestnila na 3. priečke.

Víťazom srdečne gratulujeme! V prípade záujmu zapojiť sa do nasledujúceho kola neváhajte kontaktovať členku ŽŠR Gabrielu Greškovú (prostredníctvom aplikácie Instagram/Messenger).

Tešíme sa na vašu účasť a ďalšie súťažné kolá! Vaša žiacka rada