Laser show Fantóm Opery, video mapping Čarovný Dom, kreslenie svetlom, Interaktívne exponáty a ďalšie fyzikálne záhady sme si s triedou 3.A pozreli na Hrebienku vo Vysokých Tatrách v galérii svetla. Svetlo nás sprevádza odjakživa, zdá sa nám samozrejmé a bežné a starodávne, ale presvedčili sme sa, že nám ponúka stále nové a sofistikovanejšie možnosti využitia.

Fotogaléria — Kvantárium — svetelné javy