Dobojované! V dňoch sa konali kvalifikačné expedície našich bronzových, strieborných a zlatých dofákov.

Po zvládnutí cvičných expedícií tímy čelili veľkej výzve. Museli sa popasovať s náročnými turistickými trasami, ktoré im rozhodne dali zabrať. Počasie im to ani tentokrát veľmi neuľahčovalo.

Všetci to však zvládli na výbornú! Veľký obdiv patrí našim zlatým dofákom, ktorí to dobojovali s vydretím posledných síl. Sú zároveň prvými dofákmi na našej škole, ktorí úspešne absolvovali zlatú expedíciu. Titul „zlatí“ im teda zaslúžene patrí.

Zabudnúť však nemôžeme ani na našich expedičákov, bez ktorých by tieto expedície nebolo možné uskutočniť. Ďakujeme!

Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a veríme, že im DofE prinieslo veľa nezabudnuteľných zážitkov a pozitívnych skúseností!

Fotogaléria — DofE – kvalifikačné expedície