Čarovná atmosféra blížiacich sa Vianoc sa niesla celou Šrobárkou, ktorá sa zmenila na krajinu plnú krásnych prekvapení, malebných zákutí a aktivít pre žiakov. Vianočná atmosféra nás všetkých lákala, aby sme aspoň na chvíľu v každodennom zhone spomalili a užili si krásny predvianočný čas.

Toto obdobie nám dáva možnosť byť solidárnymi a pomáhať druhým. Začali sme už 5. ročníkom „Šrobárskej tehly”, ktorú organizoval školský parlament. Naši žiaci opäť dokázali, že dávať je viac ako dostávať a spoločne vyzbierali drogériu, trvanlivé potraviny a nevyhnutné veci do domácnosti pre Centrum pre obnovu rodiny — Dorka.

V stredu 21. decembra 2022 sa uskutočnil charitatívny predaj koláčov. Vďaka znejúcim koledám, mikulášskym čiapkam a výborným koláčom sme si vychutnali čaro blížiacich sa Vianoc. Výťažok z predaja sme použili na nákup darčekov pre deti, ktoré nás navštívili vo štvrtok. Do pečenia sa zapojili viaceré triedy a patrí im veľká vďaka za ich obetu v prospech tých, ktorí sú na našu pomoc odkázaní.

Na záver sa Šrobárka na chvíľu premenila na rozprávkové miesto, kam sme pozvali deti z Dorky. Žiaci z 2.C, 2.E a 4.A si pre nich pripravili program plný hier, spevu, tanca a zábavy, Spontánne reakcie detí a veselý smiech, ktorý sa niesol celou školou, bol pre nás tou najkrajšou odmenou.

Ďakujeme, milí Šrobárčania, za pomoc a podporu. Stali ste sa pre niekoho dôvodom na úsmev a opäť naplnili krásnu myšlienku nezištnosti, prosociálnosti a empatie.

Fotogaléria — Kúzlo Vianoc na Šrobárke