Kritériá prijímacích skúšok boli zverejnené!

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 nájdete tu.