Kritériá na prijatie do 1. ročníka

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 budeme vzhľadom na súčasnú situáciu aktualizovať.

Viac informácií o vzdelávacích programoch →