Kritériá na prijatie do 1. ročníka

Pre uchádzačov o štúdium sme zverejnili kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021.

Kritériá na prijatie do 1. ročníka →

Viac informácií o vzdelávacích programoch →