Dňa 25. januára 2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese ruskej poézie, prózy a piesne Ruské slovo na tému Svet rozprávok. Našu školu reprezentovala Ľudmila Jankovíková z 1.D, ktorá zarecitovala báseň Konstantina Baľmonta Rusaločka a krásna pieseň z filmu Leví kráľ v ruštine zaznela v podaní Kataríny Šebákovej z 2.B. Obe súťažiace sa umiestnili na skvelom 4. mieste.

Víťazkám úprimne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!