V našej škole sa tento školský rok uskutočnil jubilejný, 30. ročník Olympiády v nemeckom jazyku.

Dňa 11. februára 2020 zavítali na krajské kolo ONEJ žiaci základných škôl a osemročných gymnázií. 40 žiaci z okresov Košického kraja mali možnosť súťažiť v troch kategóriách: 1A, 1B a 1C. Po písomnej časti, ktorá pozostávala z troch zložiek: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test, sa pokračovalo v ústnej časti: opis obrázku a voľný rozhovor na dve až tri témy.

Žiaci dokázali, že aj naďalej pretrváva veľký záujem o nemecký jazyk. Výsledky, ktoré dosiahli, by im mohli závidieť aj niektorí stredoškoláci. Najúspešnejšími žiakmi v jednotlivých kategóriách boli:

Kategória 1A:

  • Johanna Sophie Pöhm (ZŠ – Grundschule, Štóska 914, 044 25 Nižný Medzev)
  • Michael Dolinský (ZŠ – Grundschule, Štóska 914, 044 25 Nižný Medzev)
  • Nina Antesová (SZŠ Didacticus, Palackého 14, 040 01 Košice)

Kategória 1B:

  • Richard Magyar (Gymnázium Trebišovská 12, 040 11 Košice)
  • Adam Macko (ZŠ Hlavná 462, 076 62 Parchovany)
  • Andrea Somošová (Gymnázium Alejová 1, 040 01 Košice)

Kategória 1C:

  • Karin Michalková (Gymnázium Opatovská cesta 7, 040 01 Košice)
  • Martina Papcuňarová (ZŠ Starozagorská 8, 040 11 Košice)
  • Filip Findorák (ZŠ Kežmarská 30, 040 11 Košice)

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme. Zároveň ďakujeme žiakom DSD-skupiny z 2.C, ktorí svojou pomocou prispeli k úspešnému priebehu podujatia.