V súvislosti s obmedzeniami spôsobenými koronavírusom nastali zmeny aj v organizácii krajského kola Geografickej olympiády. Krajské kolo prebiehalo elektronicky 27. marca 2020. Súťažilo sa v troch kolách. Kategória A, B v online teste a hodnotení práce a kategórii Z, online test.

Z našej školy do tohto kola postúpilo 10 žiakov. Najviac práce so súťažou mali Diana Šaffová z 2.C, ktorá okrem testu písala prácu o Turecku a Kristína Korytková z 3.B, ktorá písala prácu o pekárenskej a cukrárenskej výrobe na Slovensku. Práve Kristína bola úspešná a umiestnila sa na 2. mieste a postúpila do celoslovenského kola. Ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalšom kole.