CHEMoUK — Korešpondenčný seminár z chémie

Korešpondenčný seminár z chémie je súťaž pre všetkých, ktorí už objavili, alebo sa chystajú objaviť krásy chémie.

Viac informácií o súťaži CHEMoUK →