Korešpondenčný seminár z biológie

Milí žiaci,

máte možnosť zapojiť sa do 7. ročníka korešpondenčného seminára STEB — vybrané kapitoly z evolučnej biológie.

Ak máte záujem, vyplňte registračný formulár. Súťažiť môžete v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Bližšie informácie o korešpondenčnom seminári →