je Svetový deň boja proti AIDS a HIV.

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života. Červené stužky odporúčame nosiť v čase od do .

Na našej škole prebehla Kampaň Červené stužky (vo štvrtok). Žiaci z Peer skupiny a dobrovoľníci rozdávali stužky v triedach na začiatku 3. vyučovacej hodiny.

všetci učitelia, žiaci a nepedagogickí pracovníci vytvorili na multifunkčnom ihrisku vytvorili „Živú červenú stužku“.

Každý, kto chcel podporiť túto šľachetnú myšlienku, prišiel v tento deň oblečený v červenom. Atmosféru tejto krásnej akcie umocnil aj čerstvo napadnutý sneh. Veríme, že sme spoločne podporili tento deň a všetci ťahali za rovnakú „stužku.“

Fotogaléria — Kampaň Červené stužky 2023