Overovanie metodiky z chémie — Laboratórne cvičenie: Nukleové kyseliny

  • Hydrolýza RNA a dôkaz purínových báz
  • Izolácia DNA z jahôd