ISIC preukazy budúcich prvákov

Milí prváci, Vaše ISIC preukazy si môžete prevziať v čase úradných hodín, t.j. v stredu od 10:00 do 12:00 hod. na sekretariáte Gymnázia.