Informácie pre žiakov

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Na základe odporúčania zriaďovateľa školy budeme pokračovať v dištančnej forme vzdelávania do 29. júna 2020.

Žiaci sa 30. júna 2020 zúčastnia odovzdávania koncoročných vysvedčení v škole za podmienok určených hlavným hygienikom SR.

Školská jedáleň zostane zatvorená.

Ďalšie informácie budú uverejnené na webe a Edupage.

Dôležité termíny:

  • 19. jún 2020 — Uzavretie klasifikácie za 2. polrok
  • 23. jún 2020 — Klasifikačná porada za 2. polrok
  • 30. jún 2020 — Odovzdávanie vysvedčení