Informácie pre maturantov

Informácie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020:

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v SŠ končí 7. mája 2020.

Vysvedčenie posledného ročníka SŠ vydá SŠ spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

Viac informácií o maturitnej skúške 2020 →