V sa na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády. Naša škola mala zastúpenie v každej kategórii. Všetci zúčastnení sa stali úspešnými riešiteľmi.

Najlepšie sa umiestnila Tímea Kováčová z 2.E (5. miesto), ktorá obhajovala prácu o živote málo početných národoch v Etiópii. Ďakujeme za reprezentáciu školy.