Dňa 17. mája 2023 sa uskutočnilo krajské kolo 64. ročníka Fyzikálnej olympiády kategórie D.

Filip Findorák z 1.C sa stal úspešným riešiteľom a obsadil 5. miesto. Filipovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.