Fotografovanie triednych kolektívov

Milí žiaci,

v dňoch 5. – 6. septembra 2022 bude prebiehať fotografovanie triednych kolektívov.

Harmonogram fotenia tried →