V dňoch 16. – 18. júna 2021 sa uskutočnilo v Bratislave finále súťaže „Jugend debattiert international“, na ktorej našu školu reprezentovala žiačka Liliana Kolesárová z 3.C triedy.

V semifinále prebehli dve debaty so štyrmi súťažiacimi. Témou obidvoch debát bolo: „Soll Supermärken in der Slowakei eine Quote für regionale Produkte vorgeschrieben werden?“ / Malo by sa od supermarketov na Slovensku očakávať, že zavedú podiel/kvótu na regionálne produkty?

Na druhý deň sa v priestoroch Pistoriho paláca uskutočnilo finále súťaže JDI pod názvom: „Soll die Slowakei den Atomausstieg wagen? / Má sa Slovensko odvážiť vzdať sa výroby atómovej energie?“

Ďakujeme Liliane za reprezentáciu školy na celoslovenskom kole prestížnej súťaže Jugend debattiert international.

Fotogaléria — Finále súťaže Jugend debattiert international

Príspevok — Goethe-Institut Bratislava: So schön war das Landesfinale 2021 in der Slowakei!

Fotografia — Nemecké veľvyslanectvo Bratislava: Celoslovenské finále „Mládež debatuje 2021“

Fotografia — Nemecké veľvyslanectvo Bratislava: Celoslovenské finále „Mládež debatuje 2021“