Dňa sa žiaci 2. ročníka zúčastnili na exkurzii do ZOO v Košiciach. Študenti mali jedinečnú príležitosť vidieť zvieratá z celého sveta. Naši mladí prírodovedci sa nielenže kochali pohľadom na exotické tvory, ale sa aj aktívne zapájali do vzdelávacieho programu.

Exkurzia bola obohatená o výstup, počas ktorého fotografovali rôzne triedy živočíchov — od rýb až po cicavce. Študenti pozorovali a analyzovali rôzne formy správania zvierat, ako napríklad kŕmenie, pohyb a sociálne interakcie, a následne získané poznatky spracovali. Projekt im umožnil prakticky aplikovať teoretické vedomosti z etológie, ktorá je dôležitou časťou biológie.

Tento deň bol nielen vzdelávací, ale aj zábavný a inšpiratívny pre všetkých účastníkov, ktorí si odnášajú množstvo nových vedomostí a zážitkov.

Fotogaléria — Exkurzia v košickej ZOO