Pre seminaristov z geografie sme v spolupráci s Ústavom geovied Fakulty BERG TU zorganizovali exkurziu na Silickú planinu. Vďaka odbornému výkladu sme sa dozvedeli základné informácie o geologickej stavbe, geomorfológii a ochrane prírody a krajiny v Národnom parku Slovenský kras.

Spoznali sme vápence, horniny tvoriace podstatnú časť tohto krasového územia, krasové javy – jaskyne, priepasti, krasové jamy, škrapy a krasové doliny. Deň sme si užili aj vďaka krásnemu počasiu. Exkurzia prebehli s odborným výkladom pracovníkov Ústavu geovied Fakulty BERG TU v Košiciach, Ing. R. Farkašovského, PhD., a doc. Ing. S. Jacka, PhD., za čo im ďakujeme.

Fotogaléria — Exkurzia – Silická planina