Exhibičná debata pre prvákov

Dňa 12. septembra 2019 bude pre žiakov prvého ročníka pripravená ukážková debata v aule.

Žiaci 1.A a 1.E triedy sa exhibičnej debaty zúčastnia počas tretej vyučovacej hodiny a žiaci 1.B, 1.C a 1.D počas štvrtej vyučovacej hodiny.

Po ukončení debát sa žiaci so záujmom o debatný klub budú môcť nezáväzne prihlásiť.