Všetci veríme tomu, že sa máme učiť od skúsenejších. Ak máte okolo seba takých ľudí a sú ochotní sa o svoje skúsenosti podeliť, je to výborné a treba to využiť. Náš pobyt na Gymnáziu Nový PORG v Prahe — Krči, kde majú IB Diploma Programme od roku 2013, je pre nás takým miestom s takýmito ľuďmi.

V zostave PaedDr. Zuzana Novotná, Mgr. Lukáš Lukačín, PhD. a Mgr. Ingrid Melichová sme tu strávili mimoriadne užitočné dni s plným pracovným programom. Pán riaditeľ Karel Lemfeld a IB Coordinator Jason Kucker nám venovali hodiny svojho času, aby nám poradili a povzbudili nás v našom snažení o kvalitu pri poskytovaní náročného vzdelávacieho Diploma Programme.

Súčasťou tohto job shadowing-u boli aj návštevy na hodinách, kde sme sa presvedčili, že sme sa vydali správnou cestou a ideme dobrým smerom. Vidieť mladých ľudí, ktorí sa vedia pýtať, sú premýšľaví, otvorení vo svojich myšlienkach, rešpektujú iní názor, no stoja si za tým svojím, dokážu ho argumentačne obhájiť a vedia viesť pokojnú a konštruktívnu debatu, tak to je to, o čo tu ide, v tom je budúcnosť. Děkujeme Vám, přátelé. A snad zase někdy v budoucnu nashledanou.

Fotogaléria — Erasmus+ Praha (Job shadowing)