Možnosť vzdelávať sa počas leta je jednou z mnohých výhod, ktoré pedagógom poskytuje program Erasmus+. Mgr. Emília Šolcová, Mgr. Martina Fabriciová a Mgr. Ingrid Melichová využili túto príležitosť počas augusta a absolvovali špeciálne jazykové a metodické kurzy, ktoré boli v ponuke Link School of English na ostrove Malta.

Práca v malých skupinách s učiteľmi z celého sveta, zaujímavé nové pracovné metódy, spoznávanie odlišných kultúr a zvykov prostredníctvom rozhovorov a iných komunikačných aktivít, to všetko je náplňou zahraničných kurzov programu Erasmus+.

Pridanou hodnotou pobytu bolo aj spoznávanie spôsobu života domácich obyvateľov, a tak sme sa o nich dozvedeli, že za volantom sa z milých a pokojných ľudí menia na vášnivých pretekárov, že sú hrdí na prírodné krásy svojho ostrova, že im nevadí letný lejak, ktorý spôsobuje okamžité záplavy a že sú prísni v oblasti triedenia odpadu, ktorý však nedávajú do nádob, ale nechávajú vo vreciach na chodníku pred svojimi domami. Takže áno, je to pravda, cestovanie rozširuje obzory.

Fotogaléria — Erasmus+ na ostrove Malta