Od 1. októbra 2018 platí v našej školskej jedálni elektronické odhlasovanie obedov. Odhlasovanie sa zo stravy e-mailom v súčasnej dobe nie je možné.

Elektronické odhlasovanie

Prihlasovacie údaje boli poslané e-mailom zákonnému zástupcovi, nad 18 rokov — žiakom.

 1. Na www.srobarka.sk v kategórii Informácie — vybrať jedálny lístok.
 2. Vpravo hore sa prihlásiť — heslo je možné zmeniť.
 3. Stravníkovi sa každý deň zobrazí zaškrtnutý štvorček, ktorý znamená prihlásený obed.
 4. Kliknutím na štvorček sa obed odhlási.

Upozornenia a informácie

 • Odhlásiť stravu je možné deň dopredu do 14:30 hod.
 • Obed, ktorý sa nedá odhlásiť je možné prvý deň odobrať do svojho obedára v čase od 12:00 do 14:40 hod. (za hygienu obedára je zodpovedný stravník).
  Ostatné dni neprítomnosti je potrebné odhlásiť.
 • Neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje.
 • V jedálnom lístku vpravo hore je možné stiahnuť aplikáciu pre Android.
 • Odhlásenie sa e-mailom nie je akceptované.

Viac informácií na nástenke Školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice →