Deň otvorených dverí 2021 na Šrobárke:
Čo sa nám (ne)podarilo…