Do školy na bicykli 2021

Vyrazme do školy na bicykli, kolobežke alebo pešo a zapojme našu školu do kampane Do školy na bicykli 2021 v termíne od 27. septembra 2021 do 8. októbra 2021. Vytvorme spolu prostredie, v ktorom je cesta do školy bezpečná a zábavná.

Súčasťou kampane je súťaž, v ktorej môžu školy vyhrať stojany na bicykle a vecné ceny pre žiakov.

Cieľom súťaže je:

  • zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov
  • zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl
  • povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke

Bicykle, kolobežky si môžete „zaparkovať“ na malom dvore. Podporme kampaň a zapojme sa!