Pri príležitosti Dňa študentstva sa v piatok 15. novembra 2019 v aule nášho gymnázia uskutočnila beseda s piatimi našimi vyučujúcimi. Pani profesorky Fabriciová, Oravcová, Kubíková, Grutková a Kurcinová nám porozprávali o svojich študentských časoch na našej škole.

Spomínali na svoje začiatky na Šrobárke, na krásny bezstarostný život i na profesorov, ktorí ich učili. Prezradili nám o sebe aj nejaké pikošky, ktoré nás všetkých rozosmiali. Každá z nich si pripravila aj fotky z rôznych podujatí, ktoré v nich oživujú nezabudnuteľné spomienky na školu.

Na konci besedy odpovedali na naše zvedavé otázky, no bolo ich také množstvo, že nestihli na všetky zareagovať. Beseda bola zaujímavá a bolo vidieť, že sa pani profesorky v myšlienkach veľmi rady vracajú k pekným časom „šrobárskeho“ študenta.

Fotogaléria — Deň študentstva – beseda