Deň otvorených dverí (Technická univerzita v Košiciach)

16. októbra 2018 sa na Technickej univerzite v Košiciach uskutoční Deň otvorených dverí. Zúčastní sa ho výber žiakov 3. ročníka.

Odchod na podujatie je spred našej školy najneskôr o 8:45 hod. (0. a 1. hodina sa učí). Žiaci odchádzajú so svojimi triednymi učiteľmi (prípadne učiteľmi poverenými vedením školy) a v areáli TUKE sa podľa záujmu o jednotlivé fakulty rozídu.

Program DOD trvá približne do 13:00 hod. Do školy na obed sa vracajú samostatne, prípadne odídu odtiaľ domov.