Vážení rodičia, milí deviataci!

Keďže sa tento rok nemôžeme stretnúť osobne, pripravili sme pre vás online Deň otvorených dverí.

Ponúkame vám rozhovory s vedením školy, učiteľmi, žiakmi či našimi absolventmi. Oboznámime vás so študijnými programami i mimoškolskými aktivitami, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou študentského života na Šrobárke, a budete mať možnosť nahliadnuť aj do priestorov našej školy.

Tešíme sa na virtuálne stretnutie s vami!

Video — Deň otvorených dverí 2021 – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice