Festival vedy a techniky AMAVET 2023 je podujatie, ktorého cieľom je podporiť a motivovať mladých ľudí k objavovaniu vedy a techniky. Účastníci majú možnosť predstaviť svoje projekty, získať spätnú väzbu od odborníkov a súťažiť s rovesníkmi na regionálnej a národnej úrovni.

Tento rok naša študentka Petra Pohlová zo 4.E sa zúčastnila krajského kola, ktoré sa konalo na PF UPJŠ. Jej projekt „Vplyv modrého svetla na spánok človeka“ zaujal nielen odborníkov, ale aj mnoho rovesníkov, s ktorými počas celého doobedia viedla podnetné diskusie. S týmto projektom Petra postúpila na celoštátne finále do Bratislavy, kde zažila skvelú atmosféru festivalu, spoznala mnoho zaujímavých ľudí a nabrala cennú skúsenosť. Blahoželáme!

Fotogaléria — Celoštátne finále AMAVET 2023